Windows Xp fortfarande populärt

Windows Xp är fortfarande väldigt populärt med 42.9% av alla datorer som använder Internet, enligt w3cschools. Det är framför allt i Asien som XP är populärt, IE6 är fortfarande väldigt vanligt där med över 50% av marknaden. Frågan är hur länge Microsoft väljer att fortsätta uppdatera XP, redan nu har takten avtagit och endast säkerhetshål täpps. Om ett par år fyller XP 10 år, och Windows 8 är under utveckling. Kanske vore en gratis uppdatering till Vista något att föredra för Microsoft?